Program

Att skapa förutsättningar för att lyckas

Preliminärt program per 3 januari 2018

Torsdag 25 januari 2018

08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 12.30 Helgruppsföreläsningar (inkl fika 10.45 – 11.15):

Sal: Pelarsalen

 • Inledning. Lågaffektivt bemötande nu och då. Beskrivning av den lågaffektiva historien och utblick var vi befinner oss just nu. Andrew McDonnell och Bo Hejlskov Elvén. Föreläsningen är på engelska.
 • Etiken och människosynen i det lågaffektiva bemötandet. Annica Kosner.

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 16.30 Parallella seminarier (inkl fika 14.45 – 15.15):

13.30 – 14.45 Block 1:

 • Att använda affektutbrottsmodellen för att navigera i föräldraskapet. Hur kan vi bli bättre på att undvika kaos i familjen? Tina Emet och Maria Bühler
  Sal: 253
 • Så tar du det lågaffektiva till nästa nivå på din skola. Erik Rova och Stefan Boström
  Sal: Musiksalen
 • Affektsmitta vid problemskapande beteende – Hur känslor både kan ställa till det och underlätta i bemötandet av dom vi träffar. Barry Karlsson
  Sal: Pelarsalen

15.15 – 16.30 Block 2:

 • Systematiskt arbete för att undvika fasthållningar. Stefan Boström och Annica Kosner
  Sal: Musiksalen
 • Lågaffektivt bemötande i socialt arbete. Axel Chipumbu Havelius
  Sal: Pelarsalen

16.30 – 18.00 MINGEL


Fredag 26 januari 2018

08.30 – 12.00 Helgruppsföreläsningar (inkl fika 10.00 – 10.30):

Sal: Pelarsalen

 • Lågaffektivt förhållningssätt och organisationer – hur man kan skapa förändringsprocesser och implementera den lågaffektiva metoden. Terése Österholm och Helena Almén
 • Varför ha ett lågaffektivt bemötande i mötet med traumatiserade personer? Anton Sjögren och Stina Hindström

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 15.15 Parallella seminarier:

13.00 – 14.00 Block 1:

 • Tvångsvård och lågaffektivt förhållningssätt – en omöjlig kombination?. Ulla Thorslund och Maria Bühler
  Sal: Musiksalen
 • Vad ökar risken för utbrott hos elever med neuropsykiatriska svårigheter? Om stress, exekutiva funktioner och affektkontroll i skolmiljön. Gunilla Carlsson Kendall
  Sal: Pelarsalen

14.15 – 15.15 Block 2:

 • Hur kan vi använda etiken inom våra verksamheter? Annica Kosner och Terése Österholm
  Sal: Pelarsalen
 • Att hantera och förebygga stress och utbrott genom lågaffektivt bemötande i förskolan. David Edfelt
  Sal: Musiksalen