Presentationer

Föreläsarpresentationer från Lågaffektiva dagar 2020.

Lågaffektiva dagar 2020 – Bo Hejlskov Elvén

Konsten att fejka arabiska – Lina Liman

Etiken och människosynen i det lågaffektiva bemötandet – Annica Kosner

Ett nytt sätt att se på skolfrånvaro – den saknade pusselbiten – Maria Bühler, Annelie Karlsson & Terése Österholm

Att implementera en värdegrund – Tasja Bergh & Stefan Boström

The Reflective Journey – Andrew McDonnell

Självskadebeteende hos personer med svåra funktionsnedsättningar – Tina Emet & Axel Chipumbu Havelius

Implementering av gemensamt förhållningssätt – Jeanette Johansson Ånmark & Jennie Linde

Invändningar mot lågaffektivt bemötande – Jennie Linde & Terese Österholm

A wellbeing approach to behaviours of concern – Andrew McDonnell

Ten rules – Damien Milton

Inkluderande lärmiljö – Lotta Curbo

Tydliggörande pedagogik – Anna Sjölund & David Edfelt

Kravanpassningar i praktiken – Anna Sjölund & David Edfelt

Att förebygga skolfrånvaro med lågaffektiva strategier – Maria Bühler, Annelie Karlsson & Terése Österholm

The mirror brain – Giacomo Rizzolatti

Neurodiversity and self-advocacy – Damien Milton

Demokratisering och lågaffektivt bemötande – Johanna Norlin Hellberg & Anders Liljekvist

Att hantera känslostarka barn – Tina Wiman

Att arbeta föräldrastödjande utifrån det lågaffektiva förhållningsättet – Maria Bühler & Therese Waldenborg

Socialt arbete i svåra familjer – Hanne Veje