Presentationer

Annica KosnerEtik och människosyn
Annica Kosner, Terése ÖsterholmEtiken inom verksamheter
Anton Sjögren, Stina HindströmMötet med traumatiserade personer
Axel Chipumbu HaveliusLågaffektivt bemötande i socialt arbete
Barry KarlssonAffektsmitta
Bo HejlskovLågaffektivt bemötande nu och då
Davd EdfeltLågaffektivt bemötande i förskolan
Erika Rova, Stefan BoströmLågaffektiva till nästa nivå
Gunilla Carlsson KendallElever med neuropsykiatriska svårigheter
Stefan Boström, Annica KosnerFasthållningar
Terése Österholm, Helena AlménFörhållningssätt och organisationer
Tina Emet, Maria BühlerNavigera i föräldraskapet
Ulla Thorslund, Maria BühlerTvångsvård