Keynotes, föreläsningar och masterclasses

Vad är vad? 

Keynotes är nycklarna till konferensen. De visar vad konferensen handlar om.
Masterclasserna kräver ofta att man har förkunskaper om lågaffektivt bemötande eftersom de är en fördjupning i arbetet.
Föreläsningarna ger både grunder och steg in i fördjupning. En del föreläsare bjuder in publiken till dialog men det är inte alltid så.
Workshop innebär att konferensdeltagarna på något sätt blir engagerade. Genom till exempel reflektionsstunder, bikupor, eller mindre uppgifter.

 

Keynotes & särskilt inbjudna

Giacomo Rizzolatti

Neuropsykologisk forskare från Italien som med upptäckten av spegelneuronen la grunden till en mängd ny kunskap om mänskligt beteende.

Damien Milton
Forskare från England som berättar från ett inifrånperspektiv om den egna autismdiagnosen.

Bo Hejlskov Elvén
Förgrundsgestalt för lågaffektivt bemötande och forskar om mekanismerna bakom det som kallas synvändan i det lågaffektiva arbetet.

Andrew McDonnell
Psykolog och forskare från England som är grundare av Studio3, en fysisk metod för att hantera problemskapande beteende. McDonnell sätter i sitt arbete personens välmående och glädje i centrum.

Lina Liman

Journalist och författare till självbiografin ”Konsten att fejka arabiska” och som berättar om resan till en autismdiagnos och om vikten av rätt bemötande när det gäller personer med inåtvänt utmanande beteende.

Hanne Veje

Pedagog och chef för en landsomfattande stödverksamhet i Danmark med mångårig erfarenhet av arbetet med personer med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser samt förälder till barn med särskilda behov.

 

Föreläsningar & masterclasses

Torsdag 23 januari

Etiken och människosynen i det lågaffektiva bemötandet (valbar föreläsning) med Annica Kosner, psykolog.

Att implementera en värdegrund – praktiknära verksamhetsstöd till personal och organisationer (valbar masterclass) med Stefan Boström, psykolog och Tasja Bergh, psykolog. Workshopen kommer fokusera på hur personer i ledningsfunktion kan förtydliga och göra organisationens värdegrund lättare att arbeta efter. Utifrån workshopledarnas egna erfarenheter av förändringsarbete kommer deltagarna också att få ta del av vilka förutsättningar och verktyg som är bra att ha på plats på organisations-, grupp- och individnivå för att kunna implementera en värdegrund på ett funktionellt sätt.

The Low Arousal approach (valbar masterclass) med Dr Andrew McDonnell.

Ett nytt sätt att se på skolfrånvaro – den saknade pusselbiten (valbar föreläsning) med Maria Bühler, psykolog, Annelie Karlsson, specialpedagog och Terése Österholm, psykolog. Föreläsning om att förstå och förebygga skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt perspektiv och där funktionsnedsättningar och kravanpassningar är i fokus.

Handlingsplan vid kraftigt utåtagerande beteende vid IF (intellektuell funktionsnedsättning) och autism (valbar workshop) med Hanna Kviman, psykolog och Amelie Planck (psykolog).

Implementering av gemensamt förhållningssätt och bemötande – hur lyckas vi? (valbar föreläsning) med Jeanette Johansson Ånmark, utbildare i lågaffektivt bemötande och Jennie Linde, utbildare i lågaffektivt bemötande.

Att arbeta med synvändan (valbar masterclass) med Bo Hejlskov Elvén, psykolog.

Självskadebeteende hos personer med svåra funktionsnedsättningar (valbar workshop) med Tina Emet, psykolog och Axel Chipumbu Havelius, psykolog.

Invändningar mot lågaffektivt bemötande (valbar föreläsning) med Jennie Linde, utbildare i lågaffektivt bemötande och Terése Österholm, psykolog. Invändningar mot att arbeta med lågaffektivt bemötande dyker upp i olika sammanhang. Jennie Linde och Terése Österholm samtalar om några av de vanligaste invändningarna.

 

Fredag 24 januari

Lågaffektivt bemötande i skolan (valbar föreläsning) med Lotta Curbo, rektor.

Tydliggörande pedagogik – varför är det viktigt att använda och hur gör vi för att komma igång? (valbar föreläsning) med David Edfelt, psykolog och Anna Sjölund, beteendevetare.

Att förebygga skolfrånvaro med lågaffektiva strategier (valbar masterclass) med Maria Bühler, psykolog, Annelie Karlsson, specialpedagog, Terése Österholm, psykolog, Sara Kvist, förälder och Gun Lind, rektor. Masterclass där deltagarna får praktiska verktyg för hur man kan förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro. Föreläsarna presenterar centrala verktyg för att arbeta med kartläggningar och återinskolning. I masterclassen får deltagarna också ta del av beskrivningar från en rektor och en förälder som använt de lågaffektiva verktygen kring en elev för att förhindra skolfrånvaro.

Från provokation till reflektion – erfarenheter från BUP Heldygnsvård (valbar föreläsning) med Amelie Fristedt, psykolog och Anneli Fryklund, psykolog. En berättelse om hur det var möjligt att åstadkomma en bättre miljö för såväl patienter som personal på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. Med det lågaffektiva förhållningssättet som ram, och med insatser som bl a tid för samtal om värderingar i personalgruppen och större delaktighet i vården för patienter och anhöriga, minskade tvångsåtgärderna och våldet på avdelningen drastiskt.

Kravanpassningar i praktiken – hur gör vi dagen begriplig och hanterbar för personer som ofta krockar med vardagen? (valbar föreläsning) med David Edfelt, psykolog och Anna Sjölund, beteendevetare.

Neurodiversity and self advocacy (valbar föreläsning) med Dr Damien Milton.

Att hantera känslostarka barn (valbar föreläsning) med Tina Wiman, förälder.

Socialt arbete i svåra familjer (valbar masterclass) med Hanne Veje.

Lågaffektivt förhållningssätt och skolans demokratiska uppdrag (valbarn föreläsning) med Johanna Norlin Hellberg, psykolog och Anders Liljekvist, skolkurator.

Att arbeta föräldrastödjande utifrån det lågaffektiva förhållningssättet – verktyg och rekommendationer för att hjälpa föräldrar att få en mer fungerande vardag (valbar föreläsning) med Maria Bühler, psykolog och Therese Waldenborg, arbetsterapeut.