Om oss

Nätverket Lågaffektiva psykologer grundades 2011 av Bo Hejlskov Elvén och är ett rikstäckande kompetens- och fortbildningsnätverk med syfte att sprida och fördjupa kunskapen om lågaffektivt bemötande.

Nätverket består av:

Stefan Boström www.psykologiskt.net

Maria Bühler www.kogita.se

Axel Chipumbu Havelius www.havelius.se

David Edfelt www.provivus.se

Daniel Elvén www.pedagogisktkapital.se

Tina Emet www.orsapsykolog.se

Åsa Eriksson www.psykologhalsan.nu

Amelie Fristedt amelie.fristedt@gmail.com

Bo Hejlskov Elvén www.hejlskov.se

Stina Hindström www.psykologshindstrom.se

Barry Karlsson www.op-konsult.se 

Gunilla Carlsson Kendall www.provivus.se

Annica Kosner www.calmarsundpsykologen.se

Hanna Kviman www.hannakviman.se

Johanna Norlin Hellberg www.psykologkonsultation.se

Amelie Planck www.planckpsykologbyra.se

Erik Rova www.pedagogiskpsykologi.se

Anton Sjögren www.pedagogiskpsykologi.se

Heléne Skoglund www.heleneskoglund.com

Helene Stern www.psykologhalsan.nu

Ulla Thorslund www.ullathorslund.se

Terése Österholm www.osterholmpsykologkonsult.se