Om oss

Nätverket Lågaffektiva psykologer leds av Bo Hejlskov Elvén och är ett rikstäckande nätverk av psykologer från olika delar av Sverige. Nätverket är ett kompetens- och fortbildningsnätverk som syftar till att sprida och fördjupa kunskapen om Lågaffektivt bemötande.

Nätverket består av:

Stefan Boström www.psykologiskt.net

Maria Bühler www.kogita.se

Axel Chipumbu Havelius www.havelius.se

David Edfelt www.provivus.se

Daniel Elvén www.pedagogisktkapital.se

Tina Emet www.orsapsykolog.se

Åsa Eriksson www.psykologhalsan.nu

Bo Hejlskov Elvén www.hejlskov.se

Stina Hindström www.psykologshindstrom.se

Barry Karlsson www.op-konsult.se 

Gunilla Carlsson Kendall www.provivus.se

Annica Kosner www.calmarsundpsykologen.se

Erik Rova www.pedagogiskpsykologi.se

Anton Sjögren www.pedagogiskpsykologi.se

Heléne Skoglund www.heleneskoglund.com

Helene Stern www.psykologhalsan.nu

Ulla Thorslund www.ullathorslund.se

Terése Österholm www.osterholmpsykologkonsult.se